PostNL reorganisatie lijn- en staforganisatie

Direct contact opnemen

PostNL reorganisatie lijn- en staforganisatie

Voorbereiden en Bezorgen periode 2014-2015

Als HR gesprekspartner betrokken geweest bij de selectiegesprekken voor onder meer de regio Noordoost van Voorbereiden & Bezorgen. Daarbij samen met de toenmalige regiomanager en zijn plaatsvervanger het nieuwe team van procesmanagers voorbereiden en procesmanagers bezorgen met behulp van onder meer de STAR methode geselecteerd en samengesteld. Daarnaast heb ik in een volgende reorganisatie van Operations de toenmalige directeur Operations bijgestaan om zijn 3e lijn managementteam samen te stellen.

“Bij PostNL heeft Sjon Angenent bij in totaal drie selectietrajecten opgetreden als adviserend selecteur/HR gesprekspartner. In 2014 is PostNL een project gestart om de lijn- en staforganisatie van de PostNL Brieven operatie te herontwerpen en door afspiegelings- en selectiegesprekken opnieuw te bezetten. Sjon heeft laten zien dat hij mensen onmiddellijk kan “lezen”. Aan de hand van onze competentieprofielen wist hij ons uitstekend uit te dagen om goede keuzes te maken in de managers die de toekomst vorm kunnen geven. Hierbij hanteert hij een niet dwingende stijl. Hij laat de keuze nadrukkelijk bij de opdrachtgever maar stelt tegelijkertijd uitdagende, kritische vragen. Naast de keuze voor het juiste individu, heeft hij ook oog voor de juiste mix in het team. Bovenal is hij een prettige sparring partner! “

 

Maarten van Hest
Voormalig directeur operations Post NL

Share This